Næringsstiftelsen gir tilskudd til SmartShift

Næringsstiftelsen gir tilskudd til SmartShift, et unikt verktøyskiftesystem for roboter.

Buind får støtte til SmartShift

Buind har med SmartShift utviklet et unikt verktøyskiftesystem for roboter. SmartShift er et innovativt og revolusjonerende produkt som gjør automatisk verktøyskift til en enkel og ikke minst lønnsom investering. SmartShift er utviklet av Buind og godkjent som tilbehør av Universal Robots, verdens ledende produsent av cobots altså samarbeidende roboter. Næringsstiftelsen har gitt tilskudd til Buinds arbeid med SmartShift som er både utviklet og produsert i Norge. 

Les mer på SmartShift sin nettside