Ask Gård

På Ask Gård i Nordmarka lager de økologisk spekemat av høy kvalitet. Fra begynnelsen i et lite stabbur har produksjonen vokst seg stor og produktene selges nå i en rekke delikatessebutikker over hele landet. 

Les mer om spekemat fra Ask Gård

Solobservatoriet

Det er store byggeplaner for Solobservatoriet på Harestua som har engasjert Snøhetta til å tegne det planlagte planetariet. Det blir både unikt, spektakulært og det største av sitt slag i Norge! Dette har allerede blitt internasjonale nyheter og CNN omtaler prosjektet som "a star-studded escape".

Les CNN-artikkelen her

Levelfix

Levelfix er en patentert vaterskrue som gjør det raskt og enkelt å montere vinduer og dører. Skruen er utviklet av to byggmestere og selges i dag gjennom utvalgte distributører i flere land.

Les mer på Levelfix sine nettsider

25
AUG

Neste søknadsfrist er 25. august!

Har du en god forretningsidè og et sterkt ønske om å starte egen virksomhet?
Da kan du søke om investeringsmidler.

Hvem kan søke om støtte?

Vi ønsker å bidra til å opprette nye, interessante forretningskonsepter og hjelpe deg med å kommersialisere din forretningsidè.

Stiftelsens formål er å bidra til allmennyttig innovasjon og næringsutvikling i Sparebank1 Ringerike Hadelands markedsområde.

Dette skal skje ved at Stiftelsen foretar investeringer eller gir økonomiske tilskudd til næringsvirksomhet eller næringsfremmende aktiviteter i de gjeldende kommunene i samsvar med de formål som ligger bak Finansieringsvirksomhetsloven § 2b-18.

Krav til søknaden

Vurderingskriterier

Alle søknader blir underlagt en forretningsmessig vurdering, hvor innovasjon og fremtidig muligheter innen nærings- og kompetanseutvikling vektlegges spesielt. I tillegg vurderes søkerens evne til å gjennomføre prosjektet.

Vurderingskriterier

Avtale

Mottaker er i ettertid forpliktet til å gi en tilbakemelding om selve gjennomføringen av prosjektet. Dette må inkludere en kort beskrivelse av hvordan midlene er benyttet i henholdt til søknad. Mottaker av investeringsmidler er forpliktet til å oversende regnskaper til stiftelsen etter nærmere avtale. Sluttproduktet må oversendes når dette foreligger.