15
APR

Neste søknadsfrist er 15. april!

Har du en god forretningsidè og et sterkt ønske om å starte egen virksomhet?
Da kan du søke om investeringsmidler.

Søk om støtte

Alle søknader blir underlagt en forretningsmessig vurdering, hvor innovasjon og fremtidig muligheter innen nærings- og kompetanseutvikling vektlegges spesielt. I tillegg vurderes søkerens evne til å gjennomføre prosjektet.

Krav til søknaden     Vurderingskriterier

Identifisering

For å sende inn en søknad må du enten oppgi et gyldig organisasjonsnummer til din bedrift eller logge deg inn for å søke som privatperson.

Om du søker på vegne av en virksomhet, legg inn organisasjonsnummer her.

eller

1. Om søkerenFyll inn en kortfattet beskrivelse av virksomheten.

Fyll inn en kortfattet presentasjon av prosjektet. Vær så konkret med få ord som du klarer. Hva går prosjektet utpå, og hvorfor skal vi gi gave til akkurat dette formålet? Hva skal pengene gå til?

Fyll inn beløp det søkes om. Dette beløpet må gjenspeiles i finansieringsplanen som vedlegges lenger ned.

Dersom ja, spesifiser dette nærmere i finanseringsplanen.

2. Kontaktperson

Fyll inn navn og adresse til den som søker. Pass på at alle opplysninger er korrekt. Benytt en e-postadresse som blir rutinemessig sjekket. Det er denne adressen en bekreftelse av innsendingen blir sendt til.

3. Kontonummer *

Fyll inn kontonummer som skal benyttes for innbetaling.

4. Vedlegg

Lovlige filer er Word, Excel, Powerpoint, PDF og JPG. Maks filstørrelse er 10 MB.

Forretningsplanen bør inneholde en beskrivelse av forretningsidéen, kort beskrivelse av prosjektet og dets sluttprodukt, egenvurdering av markedsbehovet, forretningspotensiale, konkurentanalyse og oversikt over nettverk og samarbeidspartnere. Hvis du ønsker kan du laste ned en mal som utgangspunkt.

Sett opp et grovbudsjett, med hovedtall. Dette skal til sammen utgjøre totalkostnaden for prosjektet. Har du ikke dette, legg ved et dokument som beskriver hvorfor.

Sett opp en finansieringsplan. Dette vil inkludere eventuelle tilskudd og støtte fra andre bidragsytere / institusjoner, egne driftsmidler, lån fra bank osv.

Sett opp et dokument som beskriver fremdriften i prosjektet. Inkluder minimum tre delmål.

5. Andre vedlegg

Lovlige filer er Word, Excel, Powerpoint, PDF og JPG. Maks filstørrelse er 3 MB.

Eventuelle tilleggsvedlegg kan legges her.

Eventuelle tilleggsvedlegg kan legges her.

6. Samtykke