Om oss

Næringsstiftelsen ble etablert i 2007 av det som i dag er Sparebank1 Ringerike Hadeland.

Næringsstiftelsen ble etablert for å bidra til opprettelse av nye, interessante forretningskonsepter og på sikt arbeidsplasser innenfor bankens markedsområde. Siden begynnelsen i 2007 har vi delt ut totalt 30 millioner kroner i støtte til små og store prosjekter.

Formål                                            

Stiftelsens formål er å bidra til allmennyttig innovasjon og næringsutvikling i SpareBank1 Ringerike Hadelands markedsområde. Dette skal skje ved at Stiftelsen foretar investeringer og/eller gir økonomiske tilskudd til næringsvirksomhet eller næringsfremmende aktiviteter i disse kommuner i samsvar med de formål som ligger bak Finansieringsvirksomhetsloven §2b-18.

Allmennyttig utvikling

Ved utdeling av støtte og tilskudd vil Næringsstiftelsen bidra til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet. Alle prosjekter vi støtter skal være allmennyttige, det vil si at de skal ha betydelig samfunnsnytte. 

Vårt mål er å bidra til realisering av ideer og gjennom investeringer eller økonomisk tilskudd bidra til næringsutvikling i lokalsamfunnet.

Her kan du lese mer om tildelinger

Kristoffer Evang og Anne Marte Ruud Evang står bak Ask Gård foredling, en suksessfull produsent av økologisk spekemat. Foto: Josefin Linder.

Kristoffer Evang og Anne Marte Ruud Evang står bak Ask Gård foredling, en suksessfull produsent av økologisk spekemat. Foto: Josefin Linder.

Styrende organer

Styrende organer i Næringsstiftelsen

Styret

Stiftelsens øverste organ er styret, som består av følgende medlemmer:

  • Hilde B. Fivelsdal, Styreleder - Kommunalsjef i Ringerike kommune, tidligere ordfører i Jevnaker kommune. 
  • Maria Rosenberg - Fagdirektør Regelrådet, Ringerike.
  • Tom Karlsen - Tidligere daglig leder Menova AS, Ringerike.
  • Trond Øverlier - Daglig leder Lygnasæter, Gran.
  • Kjetil Gjerdalen - Fabrikksjef Spenncon AS, Ringerike. 
Daglig leder og forretningsfører: 
  • Dag Engen - Markedssjef Sparebank1 Ringerike Hadeland.

Årsrapporter

Her kan du laste ned våre årsrapporter i PDF-format

Antall søknader 2007 - 2019

  • Totalt mottatt søknader: 480

  • Innvilget tilskudd: 155

  • Innvilget investering: 20

  • Avslag: 305