Vurderingskriterier

Søkeren kan være:

Privatperson
Annen juridisk enhet (selskap)

Overordnet krav:

Må være tidsbegrenset og innenfor en fastsatt kostnad
Det må foreligge en prosjektplan med utarbeidet tids- og kostnadsestimat

Det kan søkes om investeringsmidler eller støtte til:

Nyetablering / egenkapital
Produktutvikling
Patentsøknad
Bidrag til næringsfremmende aktiviteter
Utredninger / rapporter for å fremme næringsutvikling

Stiftelsen kan også investere i nyetablerte virksomheter for å sikre tilstrekkelig egenkapital i oppstartfasen